Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος

Η ταχεία εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας έχει επιφέρει την εντυπωσιακή ανάπτυξη νέων τεχνικών στο κομμάτι της Αρθροπλαστικής .

Η πλέον σημαντική βελτίωση στον τομέα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, έχει να κάνει με την ανάπτυξη της Ρομποτικής Χειρουργικής, η οποία αποτελεί την εξέλιξη στην αποκατάσταση μίας φθαρμένης άρθρωσης . Πρόκειται για μία ελάχιστα τραυματική και επεμβατική χειρουργική μέθοδο, η οποία προσφέρει στον Χειρουργό ένα εργαλείο υψηλής τεχνολογίας και ακρίβειας, μεγιστοποιώντας τα οφέλη της χειρουργικής διασικασίας.

Η Ρομποτική Ορθοπαιδική έχει ανοίξει εντυπωσιακά νέους ορίζοντες στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του γόνατος.  Με τη  χρήση της Ρομποτικής , μπορούμε  να αυξήσουμε την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων.

Στις επεμβάσεις του γόνατος  η ακρίβεια στην προπαρασκευή των ιστών και την τοποθέτηση εμφυτευμάτων, έχει τεράστια αξία  καθώς  μπορεί να μας δώσει εξαιρετικό  χειρουργικό αποτέλεσμα που να προσομοιάζει απόλυτα στο ανθρώπινο γόνατο. Επιπλέον η ακριβής τοποθέτηση της νέας άρθρωσης αυξάνει τη διάρκεια των εμφυτεύσιμων υλικών στο χρόνο.

Να διευκρινιστεί όμως , πως όταν μιλάμε για Ροπμποτική δεν θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την παρουσία κάποιου Ρομπότ  που αναλαμβάνει την επέμβαση. Ο Ορθοπαιδικός –Χειρουργός ήταν και εξακολουθεί να είναι αυτός που χειρουργεί. Με την παραπάνω μέθοδο, ο χειρουργός αποκτά ορατούς «στόχους» στο πεδίο του μέσω ενός ψηφιακού σύστηματος πλοήγησης (navigation)  ανάλογο με αυτό που χρησιμοποιούμε με το GPS στο αυτοκίνητο.

Σημαντικό να έχουμε υπόψιν μας πως η ανατομία κάθε ασθενούς διαφέρει. Με την επαυξημένη πραγματικότητα που δημιουργείται μέσω του Ρομποτικού συστήματος οι διαφορές αυτές γίνονται ορατές! Για παράδειγμα, οι ανατομικές αυτές παραλλαγές, όπως λέγονται, μπορούν να φανούν πολύ πριν από το διαχωρισμό των ιστών, έτσι ώστε να τις περιμένει από νωρίς ο χειρουργός.

Αυτά τα εξειδικευμένα συστήματα πλοήγησης ( Navigators ) είναι που εξασφαλίζουν επίσης την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στις τομές.

Το ρομποτικό σύστημα διαχείρισης της κίνησης, εξαφανίζει τον κίνδυνο απότομων κινήσεων, επιτρέποντας την πραγματοποίηση δύσκολων και εξαιρετικά πολύπλοκων επεμβάσεων. Εξασφαλίζει επίσης  την ταχύτερη ανάρρωσή του, προσφέροντας ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα μειώνει και τον χρόνο παραμονής του στο νοσοκομείο.

Επιπλέον, περιορίζει σημαντικά τις πιθανότητες μετεγχειρητικών και διεγχειρητικών επιπλοκών, λόγω της ακρίβειας με την οποία ο χειρουργός πραγματοποιεί τις κινήσεις του.

Τα πλεονεκτήματα της Ρομποτικής:

  • Απόλυτα εξατομικευμένος προεγχειρητικός έλεγχο
  • Μεγαλύτερη ακρίβεια τοποθέτησης εμφυτευμάτων
  • Μικρότερες χειρουργικές τομές
  • Ελαχιστοποίηση απώλειας αίματος
  • Ταχύτερη κινητοποίηση και αποκατάσταση

Η Ρομποτική Χειρουργική προσφέρει εξαιρετική ασφάλεια και ακρίβεια στην Χειρουργική πρακτική.  Σημαντική προϋπόθεση για την επίτευξη των σωστών αποτελεσμάτων είναι η ειδική εκπαίδευση του Χειρουργού καθώς και η εμπειρία του στην Χειρουργική πρακτική