• 16 -17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

 • Ως τραύμα χαρακτηρίζεται η κάκωση, ήσσονος ή μείζονος βαρύτητας σε διάφορα συστήματα του σώματος που οδηγεί σε προσωρινή ή μόνιμη αναπηρία ή και σε απώλεια της ζωής του τραυματία.

  ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ ΟΤΙ:

  • Η αρθρίτιδα και οι μυοσκελετικοί νόσοι είναι από τις βασικές αιτίες για αναπηρίες, απουσίες από την εργασία και νοσοκομειακή περίθαλψη.
  • Τραυματισμοί προκαλούνται επιπλέον όπου συναθροίζονται ή δραστηριοποιούνται πολλοί άνθρωποι, όπως σε χώρους εργασίας, σε αθλητικούς χώρους αλλά και στο σπίτι.
  • Η κύρια αιτία κακώσεων και θανάτων σχετιζόμενων με τραυματισμό είναι τα τροχαία ατυχήματα στα οποία η χώρα μας έχει λυπηρά κυρίαρχη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Το 50% των μυοσκελετικών τραυμάτων από τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν στις αναπτυσσόμενες χώρες θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με την αποτελεσματική παρέμβαση αμέσως μετά τον τραυματισμό.
  • Επίσης , οι τραυματισμοί των παιδιών είναι ένα αρκετά συχνό και επίκαιρο θέμα καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το παιδί μειονεκτεί σημαντικά σε σχέση με τους ενηλίκους εξαιτίας φυσικών αδυναμιών, γι’ αυτό χρειάζεται εκπαίδευση και επιτήρηση. Ατυχήματα μπορούν να συμβούν σε οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, όπως στο σπίτι, στο σχολείο, στο δρόμο, στην παιδική χαρά, στις διακοπές.
  • Είναι αποδεδειγμένο ότι η σωστή και συστηματική πρόληψη μπορεί να μειώσει τον αριθμό και την σοβαρότητα των παιδικών ατυχημάτων μέχρι και 50%.

  Σε κάθε περίπτωση είτε πρόκειται για παιδιά είτε για ενήλικες , πολλές φορές ακόμα και παρά την λήψη προληπτικών μέτρων, ο τραυματισμός μπορεί και πάλι να συμβεί, οπότε εμείς οφείλουμε να είμαστε οπλισμένοι τόσο με ψυχραιμία όσο και με βασικές γνώσεις αντιμετώπισης του τραυματία.