Σύγχρονη Ορθοπαιδική Με Ελάχιστη Χειρουργική

Αρθροπλαστική

 • Αρθροπλαστική Γόνατος
 • Ασθενής 76 ετών, Αρθροπλαστική και των δύο γονάτων
 • Αρθροπλαστική Γόνατος στα 6 χρόνια
 • Αρθροπλαστική Γόνατος στα 10 χρόνια
 • Αρθροπλαστική Γόνατος στα 10 χρόνια
 • Αρθροπλαστική Γόνατος στα 11 χρόνια
 • Χειρουργική Τομή Αρθροπλαστικής Γόνατος στους 6 μήνες
 • Αρθροπλαστική Ισχίου. Ακτινογραφία στους 2 μήνες
 • Αρθροπλαστική Ισχίου. Ακτινογραφία στους 2 μήνες


Αρθροσκόπηση

 • Αθλήτρια 22 ετών, 3 μήνες μετά από Αρθροσκόπηση για βλάβη SLAP και Πρόσθεια Αστάθεια Ωμου
 • Αθλήτρια 22 ετών, 3 μήνες μετά από Αρθροσκόπηση για βλάβη SLAP και Πρόσθεια Αστάθεια Ωμου
 • Αθλήτρια 22 ετών, 3 μήνες μετά από Αρθροσκόπηση για βλάβη SLAP και Πρόσθεια Αστάθεια Ωμου
 • Ασθενής στους 3 μήνες μετα Αρθροσκοπικό καθαρισμό για Παγωμένο Ώμο ( frozen Shoulder )
 • Ασθενής στους 3 μήνες μετα Αρθροσκοπικό καθαρισμό για Παγωμένο Ώμο ( frozen Shoulder )


Hallux Valgus (Κότσι)

 • Κλινική εικόνα Hallux Valgus (Κότσια)
 • Ακτινολογική προεγχειρητική εικόνα Hallux Valgus (Κότσι)
 • Μετεγχειρητική Ακτινογραφία για Hallux Valgus (Κότσια) σε νεαρή Αθλήτρια που επανήλθε στο γήπεδο σε 1,5 μήνα
 • Βλαισός Δάκτυλος (κότσι) στις 6 εβδομάδες μετεγχειρητικά
 • Βλαισός Δάκτυλος (κότσι) στις 6 εβδομάδες μετεγχειρητικά
 • Βλαισός Δάκτυλος (κότσι) στις 6 εβδομάδες μετεγχειρητικά

Επικοινωνία