Σύγχρονη Ορθοπαιδική Με Ελάχιστη Χειρουργική

spondilolisi

Είναι η λύση της συνέχειας του οστού μεταξύ άνω και κάτω αρθρικής απόφυσης του σπονδυλικού τόξου.

Εμφανίζεται συνηθέστερα ως αποτέλεσμα κατάγματος, ισχυρού τραυματισμού ή κληρονομικής προδιάθεσης.

Ο θεράπον ιατρός θα αποφασίσει ανάλογα με τη σοβαρότητα του κάθε περιστατικού, ποια θεραπευτική αγωγή θα ακολουθηθεί που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι συντηρητική.

Επικοινωνία