Σύγχρονη Ορθοπαιδική Με Ελάχιστη Χειρουργική

skoliosis

Είναι η πλάγια και στροφική απόκλιση μιας σειράς σπονδύλων από τη μέση ανατομική θέση του φυσιολογικού σπονδυλικού άξονα.

Χαρακτηριστικά της είναι:

  • η έντονα λοξή πλάτη (±)
  • ασυμμετρία μαστών και ώμων
  • πλευρικός ήβος (θωρακικά κυρτώματα)
  • ασυμμετρία λεκάνης
  • χαρακτηριστική δερματική πτυχή

Ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού η συντηρητική θεραπεία που συνίσταται περιλαμβάνει τη χρήση κηδεμόνων και φυσικοθεραπεία.

Επικοινωνία