Σύγχρονη Ορθοπαιδική Με Ελάχιστη Χειρουργική

platipodia

Είναι η ελάττωση του ύψους ή και η εξάλειψη της ποδικής καμάρας.

Φυσιολογικά η ποδική καμάρα αναπτύσσεται μετά από τους 12-18 μήνες έως τα 5-6 χρόνια.

Είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο στα βρέφη και διορθώνεται από μόνη της ενώ το παιδί μεγαλώνει.

Οφείλεται στο παχύ στρώμα υποδόριου λίπους που υπάρχει στη βρεφική ηλικία.

Ένα παιδί με πλατυποδία έχει την ίδια αθλητική ικανότητα με τα άλλα παιδιά.

Η θεραπεία που ακολουθείται εξαρτάται από τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Σε περίπτωση χαλαρής πλατυποδίας δε συνίσταται θεραπεία.

Σε περιπτώσεις δύσκαμπτης πλατυποδίας συνίσταται χειρουργική θεραπεία.

Επικοινωνία