Σύγχρονη Ορθοπαιδική Με Ελάχιστη Χειρουργική

ymenitida

Είναι η πιο συχνή αιτία επώδυνου ισχίου σε παιδιά κάτω των 10 ετών.

Εμφανίζεται συνηθέστερα σε αγόρια σε αναλογία 3:1.

Τα συμπτώματα της είναι η χωλότητα στη βάδιση και άλγος στο γόνατο.

Η θεραπεία που συνίσταται είναι ξεκούραση-κλινοστατισμός επί 7-20 ημέρες.

Επικοινωνία