Σύγχρονη Ορθοπαιδική Με Ελάχιστη Χειρουργική

eksarthima ysxeiou

Είναι η διαταραχή στην ανάπτυξη της άρθρωσης του ισχίου.

Είναι αποτέλεσμα οικογενής εμφάνισης (γονίδιο), εμφανίζεται συνηθέστερα σε κορίτσια και το 1/3 των περιπτώσεων είναι αμφοτερόπλευρο.

Στα βρέφη παρουσιάζεται ασυμμετρία στις πτυχές του μωρού, περιορισμός στην απαγωγή των μηρών και βράγχυνση σκέλους (φαινομενική).

Σε μεγαλύτερες ηλικίες παρουσιάζεται κατά τη βάδιση χωλότητα σε μονόπλευρο εξάρθρημα, βάδισμα πάπιας σε αμφοτερόπλευρο και λόρδωση σε αμφοτερόπλευρο.

Η διάγνωση της πάθησης γίνεται είτε με ακτινογραφία μετά τον 4ο μήνα ζωής του παιδιού, είτε με υπερηχογράφημα ισχίων.

Επικοινωνία